Το κοινό καλό είναι ο λόγος ύπαρξης του Δήμου. Προέχει σε κάθε δραστηριότητα και στόχο. Η καλή κατάσταση του Δήμου, εξαρτάται από την πρόοδο των ατόμων και των επιχειρήσεων που ζουν και λειτουργούν εντός των ορίων του, η δραστηριότητα των οποίων πρέπει να  διευκολύνεται και να εκτείνεται μέχρι το όριο που δεν θίγει το κοινό συμφέρον.

 

Οι Δημοκρατικές διαδικασίες είναι το κεντρικό εργαλείο λειτουργίας του Δήμου. Τα Τοπικά Συμβούλια και οι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι είναι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών οι οποίοι ευθύνονται για την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τον τόπο, αξιολογούν τις λύσεις και τις προτάσεις και αποφασίζουν για την τύχη της κοινωνίας που τους ανέδειξε. Αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία της λειτουργίας του Δήμου και ο ρόλος τους δεν μπορεί να περιορίζεται στην επικύρωση ειλημμένων αποφάσεων. Ο ρόλος της ηγεσίας του Δήμου είναι να συντονίζει, να προτείνει, να εμπνέει και να εκτελεί.

 

Η στασιμότητα των ενασχολούμενων με τα κοινά δημιουργεί παθογένειες. Πιστεύουμε ότι βάση της Δημοκρατικής λειτουργίας είναι η εναλλαγή των προσώπων που ασχολούνται με τα κοινά, ώστε να αξιοποιείται για το κοινό καλό ο δυναμισμός και η διάθεση προσφοράς. Η ενεργοποίηση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση, είναι το μόνο μέσο που μπορεί να εξαλείψει τις παθογένειες που αναπτύσσονται στις στατικές καταστάσεις, ακόμη και όταν αυτές ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις.

 

Η διαφάνεια και η αξιοκρατία δεν είναι απλά αφηρημένες ηθικές αξίες ή τυπικές υποχρεώσεις απέναντι στο νόμο. Είναι τα μέσα που μπορούν να απελευθερώσουν τις δυνατότητες του προσωπικού του Δήμου και να καταστήσουν τη λειτουργία του πιο αποτελεσματική για όλους τους πολίτες. Είναι απαραίτητο ο πολίτης να γνωρίζει εύκολα πως και που διατέθηκε και το τελευταίο ευρώ.

 

Ο σεβασμός στο πρόσωπο και στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής, το φύλο, τις κοινωνικές σχέσεις, τις πεποιθήσεις, τον τρόπο ζωής και τις επιλογές του, οφείλεται σεβασμός και αλληλεγγύη, ιδιαιτέρως στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Ο Δήμος πρέπει να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, πολλοί συμπολίτες μας έχουν ανάγκη στήριξης από τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Η στήριξη και η αλληλεγγύη πρέπει να παρέχονται με στόχο τη γρήγορη έξοδο των ανθρώπων από δυσχερείς καταστάσεις και με τη δημιουργία ευκαιριών ώστε οι καταστάσεις αυτές να μην διαιωνίζονται. Σε συμπολίτες που είναι ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία οφείλεται η εξάλειψη των εμποδίων που δυσκολεύουν τη διαβίωσή τους.

 

Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, σήμερα, για τη Χιώτικη κοινωνία. Η καθοδική πορεία της οικονομίας, που συμπαρασύρει την κοινωνία, είναι ένα θέμα με εθνική διάσταση. Ο Δήμος Χίου, ωστόσο, μπορεί να κινητοποιήσει σημαντικούς τομείς της οικονομίας, εμπνέοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συνεταιριστική πρακτική, ενημερώνοντας και δικτυώνοντας συστηματικά και σχεδιασμένα όλες τις ομάδες του παραγωγικού πληθυσμού, προωθώντας και οργανώνοντας με ουσιαστικό τρόπο τη δια βίου μάθηση και την εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες της εξέλιξης των διαφόρων επαγγελματικών τομέων και πρακτικών.

 

Ο Δήμος είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός επάνω στο νησί και λειτουργεί με κέρδη και ζημιές. Τα "κέρδη" του σε επίπεδο υλικό, κοινωνικό, ποιότητας ζωής, ευκαιριών ανάπτυξης κλπ. τα απολαμβάνουν οι Δημότες, αλλά και τις "ζημιές" του τις επιβαρύνονται οι ίδιοι, υφιστάμενοι τις δυσχέρειες και τις δυσλειτουργίες από τη λανθασμένη και στρεβλή λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αξιοποιείται στο έπακρο οτιδήποτε υπάρχει ήδη, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικό, τεχνικό εξοπλισμό και υποδομές, με τέτοιες βελτιώσεις που θα του επιτρέψουν να γίνει χρήσιμο και λειτουργικό. Δεν περισσεύει κανείς και τίποτα.

 

Ο σχεδιασμός είναι θεμελιώδης βάση σε όλες τις κλίμακες. Η πορεία του Δήμου χωρίς στόχους και στρατηγικό σχέδιο για την επίτευξή τους, σημαίνει σπατάλη πόρων, τυχαία αποτελέσματα και άσκοπη περιπλάνηση σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου η κάθε χώρα και η κάθε πόλη επιδιώκει το καλύτερο. Οι ανάγκες είναι προβλέψιμες, τα διατιθέμενα μέσα μετρήσιμα και με τα σωστά μέσα σχεδιασμού οι στόχοι μπορούν να γίνουν εφικτοί.

 

Τα έργα υποδομών εντάσσονται σε έναν ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Τα έργα υποδομών είναι βασικά μέσα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας. Το γεγονός ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι από μόνος του ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας του νησιού μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργώντας συνέργειες στην οικονομική ανάπτυξη αλλά δεν καθιστά αυτοσκοπό την εκτέλεση έργων. Είναι απαραίτητο να έχουμε αιτιολογήσει καλά το “γιατί” κάθε τεχνικού έργου.

 

Η σωστή κλίμακα. Η φυσιογνωμία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας των νησιών, τα οποία είναι κλειστά οικοσυστήματα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε άστοχες, εκτός κλίμακας ενέργειες και έργα. Το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον είναι ο περίγυρος στον οποίο ζούμε και με σεβασμό σε αυτό οφείλουμε να συντονίσουμε τη δραστηριότητά μας. Πρόκειται για ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο οφείλουμε να διατηρήσουμε και από το οποίο απορρέουν δυνατότητες ανάπτυξης τις οποίες δεν έχουμε το δικαίωμα να εξαντλήσουμε στη γενιά μας. Οι αρχές της αειφορίας και των κατ’ οικονομίαν λύσεων, που έρχονται μέσα από την παράδοσή μας και τη σύγχρονη πρακτική πρέπει να καθοδηγούν το σχεδιασμό ώστε το αποτέλεσμα να μην υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα του τόπου.

 

Χίος, Φεβρουάριος 2014