Πως μπλέξαμε έτσι;

Επισκευή πρώτου γυμνασίου Χίου.
Τι ακριβώς συμβαίνει; Πως μπλέξαμε με αυτό το έργο; Γιατί δεν προχωράει;
Δεσμεύσαμε πάνω από 1.600.000 € χωρίς να έχουμε εξετάσει σοβαρά, για μια ακόμα φορά, την σκοπιμότητα ενός έργου.

 

 

Σχόλια 3,630