Διήμερο στη Χίο Δωρεάν!

Για δωρεάν εισιτήρια εδώ! Όλοι γνωρίζουμε την τιμή τους. Που βρέθηκαν τα χρήματα και με τι ανταλλάγματα; 
Θα δούμε τις αντίστοιχες δαπάνες στο σύστημα Διαφάνεια;

https://diafaneia.singularlogic.eu/diafaneiaportal/handlers/GroupDetails.aspx?group=339

#Αυτάπουξέρατετελείωσαν

isitiria

Δημοσιεύτηκε στο Uncategorized

Η Πρωτοβουλία στο Facebook

Newsletter

Κοινωνικά δίκτυα