Η Πρωτοβουλία είναι μια συλλογική προσπάθεια που βασίζεται στην αυθόρμητη συμμετοχή των πολιτών.  Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να βοηθήσεις ανάλογα με τον χρόνο που θέλεις να διαθέσεις: