Επισκευή – συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χίου

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα το έργο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χίου» με προϋπολογισμό 1.000.000 €. Το έργο είχε ενταχθεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τον Ιούνιο του 2019 μετά από τη μελέτη που είχε εκπονήσει ο Δήμος της Χίου, βάσει της προγραμματικής σύμβασης που είχε συναφθεί.

Σε δεκάδες σχολεία της Χίου θα γίνουν επεμβάσεις, με τρία υποέργα αντιμετωπίζοντας πολλές από τις ανάγκες επισκευών και συντήρησης αλλά και ανακατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε σχολικές αυλές.
Η χρηματοδότηση των σχολείων με έκτακτες επιχορηγήσεις, ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση σημαντικών έργων ενεργειακών αναβαθμίσεων, έργων ΣΑΤΑ, έργων από τα προγράμματα Φιλόδημος και Εμαυτίων, αποτέλεσε πρωτεύοντα στόχο της “Πρωτοβουλίας για τη Χίο” και είμαστε υπερήφανοι για τα όσα μπορέσαμε να πετύχουμε στο διάστημα της θητείας μας.
Πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά και για αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι το μεγάλο “κεφάλαιο” έργων για την εκπαίδευση που έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή από τη δουλειά χρόνων, όχι μόνο θα υλοποιηθεί γρήγορα από τον Δήμο Χίου, αλλά πιστεύουμε ότι η χρηματοδότηση μέσω προγραμματικών συμβάσεων που ξεκίνησε με την καλή συνεργασία του Δήμου Χίου με την προηγούμενη Περιφερειακή αρχή θα ακολουθηθεί και θα επαυξηθεί από τη σημερινή.