Συνέδριο ENtopia

 Ο Μανώλης Βουρνούς συμμετείχε στο συνέδριο ENtopia: our places in Europe, το οποίο διοργάνωσε η Europa Nostra και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2014, στη Χίο. Παρουσίασε στους συνέδρους τα Μαστιχοχώρια και τον Κάμπο. Τα Μαστιχοχώρια έχουν προταθεί για ένταξη στο νέο πρόγραμμα Εντοπία, το οποίο αφορά στη δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ περιοχών με λίγους κατοίκους, με δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων για παροχή τεχνικής βοήθειας. 

Manolis Vournous

Εξηγώντας τη σημασία των συστημάτων άρδευσης στην ιστορική ταυτότητα του Κάμπου

Οι σύνεδροι προέρχονταν από πολλές περιοχές της Ευρώπης, εντός και εκτός Ευρωπαϊκης Ένωσης. Στο συνέδριο, πέραν της παρουσίασης των προς ένταξη περιοχών, έγινε εκτενής συζήτηση για τη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές με μικρό πληθυσμό και ειδικά χαρακτηριστικά. Ο Μανώλης Βουρνούς είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών με χαρακτηριστικά αντίστοχα των Μαστιχοχωρίων, καθώς και με τις κυρίες Claire Lyse Chambron, στέλεχος της Διεύθυνσης Πολιτισμού της ΕΕ, και Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Γενική Γραμματέα της Europa Nostra.

Claire Lyse Chambron

Με την Claire Lyse Chambron, στέλεχος διαμόρφωσης πολιτικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού της ΕΕ

 

Σχόλια 5,904