Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Την Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για τα θέματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2010 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου "Μιχαήλ Βουρνούς". Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακωτάρης και στελέχη της Υπηρεσίας, ενημέρωσαν την πολιτική όπως έχει διαμορφωθεί καθώς και τα επόμενα βήματα διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες. 

Στην ενημέρωση αυτή ο υποψήφιος Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς καθώς και πολλά πρόσωπα που υποστηρίζουν την Πρωτοβουλία για τη Χίο ήταν έκει.

Περισσότερες πληροφορίες :

http://www.pepba.gr/

Σχόλια 8,930