Βλέποντας αυτή την αδιέξοδη κατάσταση την οποία ζούμε, βρεθήκαμε μια ομάδα ανθρώπων και αισθανθήκαμε την υποχρέωση να συγκροτήσουμε μια σοβαρή πρόταση, την Πρωτοβουλία για τη Χίο, η οποία εκφράζει τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας που δεν ασχολούνται σε επαγγελματική βάση με την πολιτική.  Εκφράζει τους πολίτες που αγαπούν τη Χίο και έχουν επιλέξει να ζουν και να εργάζονται σε αυτό τον τόπο.  Τους πολίτες που μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον με ρεαλιστικές πολιτικές και όχι γενικόλογες αναφορές. Τους πολίτες που μπορούν να ενώσουν ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, επειδή οι προτεραιότητες της ζωής τους δεν είναι κομματικές.