Το πρόγραμμα προήλθε από διαδικασία συζήτησης, που διεξήχθη μεταξύ των φίλων της κίνησης και ειδικών στα επιμέρους θέματα, 

Κάθε πρόταση είναι χρήσιμη και ευπρόσδεκτη.  Επικοινώνησε με την Πρωτοβουλία για να συμπεριληφθούν οι σκέψεις σου στην επόμενη έκδοση του προγράμματος!